Vaše pomoc

Pokud nám chcete pomoci,
kontaktujte nás, rádi se s vámi poznáme

Děkujeme všem, kteří nám posílají na účet finance, bez kterých by nemohl
nadační fond existovat. I malá pomoc se počítá.

Finanční příspěvek

Zasláním libovolné částky na transparentní účet nadačního fondu: 4455010/0100

Přispět nákupem

Připravujeme...

Veřejná sbírka

Spuštěna od 4.12.2020 na účet 123-2946670207/0100

Zvýhodnění dárců, Daňové úlevy

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Fundarising

Veřejná sbírka

Od 4.12.2020 jsme pro Vás spustili veřejnou sbírku do které můžete přispět, pomocí účtu 123-2946670207/0100 nebo naskenováním QR kódu.

veřejná sbírka QR

Kontaktujte nás